Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mường Luân

Bản Trung Tâm - Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0976 563 445
dbn-dienbiendong-thcsmuongluan@edu.viettel.vn